Apmąstymai metų pradžioje apie Judėjimo uždavinius

Pamąstymai metų pradžioje apie Judėjimo uždavinius

Brangūs draugai!

Mes gavome neabejingo žmogaus, mūsų Judėjimo aktyvisto Nataljos Kosovos laišką. Jame keliami klausimai, kurie jaudina daugelį Judėjimo dalyvių.

Pateikiame ištraukas iš Nataljos laiško ir Judėjimo Prezidento J.J. Iljinos atsakymą.

«Sveiki!..

Pokalbių su žmonėmis metu, mes labai akcentavome savarankiško darbo svarbą, darbo su savo širdimi, sąžine. Daugelis net nesuprato, kam jiems reikia stoti į Judėjimą, jeigu svarbiausia kruopštus darbas tobulinant save. Aš ir dabar taip pat manau!..

Mes nieko nepadarėme, išskyrus reklamą. Kuo galime patraukti žmones į savo pusę? Vieną kartą manęs paklausė jaunas vyriškis, laikantis ant rankų vaiką: "Papasakokite apie Jūsų konkrečius darbus, o po to duokite jūsų lapelius parašams rinkti". Tada tik pagalba Ukrainai sugebėjo jį įtikinti pasirašyti.

Pažiūrėkite, kas vyksta aplink mus. Yra daugybė organizacijų, kurios realiai padeda vaikams, keičia įstatymus. Mažų mažiausia, mums reikėtų palaikyti juos savo kiekybe. Nors tokiu būdu surinkti ir suvienyti žmones gerų darbų palaikymui.<...>

Kodėl "Atviras laiškas visiems mąstantiems ir neabejingiems mūsų Planetos gyventojams" adresuotas ne konkrečiam planetos gyventojui, o organizacijoms? Kodė nenumatyta galimybė išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą po šiuo laišku? Kaip jį pateikti socialiniuose tinkluose, jeigu nenumatyta galimybė žmonėms išreikšti jam savo palaikymą? Ar aš kažko nesupratau? <...>

Kai Vladimiras Aleksandrovičius (TV5 vyr. redaktorius) man pasakė: "Aš galvojau, kad jūs už Dorovę, o jums piaro reikia!", aš tada net įsižeidžiau, bet dabar galvoju, kad jis buvo teisus. Praėjo reklamos laikas, reikia save išreikšti. Mes tiesiog neturime laiko mokyti ir įkalbinėti, tas laikas jau pasibaigė.

Mano pasiūlymai būtų tokie: kiek įmanoma palaikyti visas organizacijas, dirbančias su mumis viena kryptimi (auklėjimas, švietimas, GMO, muzika, menas, žiniasklaida). Kaip teisingai pastebėjo Tatjana Nikolajevna, mes nesame šių sričių specialistai, bet palaikyti specialistus mes galime.

Atleiskite, jeigu kas ne taip! Tik susivieniję mes įgysime tos jėgos, kurios trūksta ir užkariausime abejojančių simpatijas.

Šviesos ir meilės! Natalja Kosova".

Laba diena, gerb. Natalja!

Dėkoju Jums už neabejingumą! Jūsų laiške keliami klausimai, kurie jaudina ne tik Jus, todėl atsakymą adresuoju visiems Judėjimo dalyviams.

Pradėsiu nuo Jūsų laiške paliestos vienijimosi su kitomis organizacijomis temos. Be abejonės, mes - už vienijimąsi! Tačiau, kai reikalas prieina prie konkrečių darbų, atsiranda daugybė "bet". Juk žiūrint kame ir kaip vienytis. Kaip taisyklė, organizacijos iškelia labai aktualias temas, kurios jaudina ir mūsų Judėjimo dalyvius, tačiau kliūtimi dažnai tampa metodai ir formos, kurių pagalba kitos visuomeninės organizacijos siūlo spręsti šias problemas.

Vienais atvejais mums pavyksta susitarti ir susivienyti geram darbui (to pavyzdys galėtų būti mūsų Judėjimo dalyvavimas akcijoje "Už Dorovės sugrąžinimą į žiniasklaidą"). Kitais atvejais susivienijimas neįmanomas dėl visos eilės priežasčių, dažnai priklausančių ne nuo mūsų.

Dabar įsivaizduokite daugybę visuomeninių organizacijų, kiekviena iš jų pasisako prieš ar už kažką tai savo, kokią nors siaurą problemą. Ir prieš susivienijant su šiomis organizacijomis, mūsų Judėjimui reikės įsigilinti į kiekvienos iš jų veiklos esmę, o tam reikia lankytis jų susitikimuose, analizuoti jų turimą medžiagą, įsigilinti į keliamų problemų esmę, studijuoti įstatymus ir kitus poįstatyminius aktus, tapdami šių siaurų sričių specialistais. Ar galime mes visa tai įgyvendinti? Ar užteks mūsų savanoriškų pajėgų?..

Iš tiesų, mes nesame siaurų sričių specialistai, o jeigu palaikysime organizacijas, nesigilindami į jų keliamų reikalavimų esmę, tokiu būdu užsidirbsime sau karminę atsakomybę (tiksliau, gausime savo neatsakingo elgesio pasekmes).

Tačiau mes esame plačios, dorovingumo atgimimo srities specialistai! Dar kartą perskaitykite mūsų programinius dokumentus: Judėjimo dalyvio Kodeksą, Aukšto Dorovingumo Doktriną, Atvirą laišką. Apie ką svarbiausia juose kalbama? Apie tai, kad dorovės atgimimas visuomenėje – tai vienintelis kelias, norint pakeisti situaciją bet kurioje valstybėje ir visoje planetoje.

Jūs manote, kad mes neužsiimame kokrečiu darbu? Taip gaunasi, kad pagalba pabėgėliams, pagalba našlaičiams, pagalba netekusiems namų, pasisakymas prieš kokį nors įstatymą ir t.t. – tik tai yra konkretus darbas. O Atviro laiško, Kodekso ar Aukšto Dorovingumo Doktrinos platinimas – tai nekonkretūs darbai?

Pamąstymai metų pradžioje apie Judėjimo uždavinius

Mes esame Judėjimas, o ne visuomeninė organizacija. Visuomeninėms organizacijoms svarbūs konkretūs darbai.

O vienintelė Judėjimo varomoji jėga - tai masiškumas ir idėja, kurią tos masės palaiko. Pagrindinė Judėjimo idėja – Dorovės atgimimas.

Iškelkime klausimą: kokia yra priežastis tokių reiškinių kaip pabėgėliai, našlaičiai, namų netekimas ar seksualiniai iškrypimai? Atsakymas vienareikšmis - staigus visuomenės dorovingumo lygio kritimas!

Kova su didelėmis ar mažomis konkrečiomis visuomenės problemomis - tai kova su pasekmėmis, o ne su priežastimi!

Pateiksiu ryškų vaizdinį iš šiuolaikinio vaikiško filmo "Reali pasaka". Jame yra scena, kai trys galiūnai kaunasi su nemirtinguoju Koščėjumi: vieną nukirto – jo vietoje du nauji pakyla. Mojuoja galiūnai kardais, strėles leidžia, bet Koščėjų tik dar daugiau randasi, ir štai jau vienas galiūnas, o po jo ir kitas, žūva. O viskas yra dėl to, kad mojuoti kardais galima iki begalybės, jeigu nesunaikinti adatos kiaušinyje – gyvybinės Koščėjaus galios.

Problemų, arba tų pačių "koščėjų", mūsų visuomenėje daugybė. Žinoma, jas taip pat reikia spręsti, t.y. "mojuoti kardu" taip pat reikia, kitaip tie "koščėjai" mus nugalės. Tačiau mes, Judėjimas, bandome išspręsti problemą globaliai, nukreipę dėmesį į pačią esmę - į patį "adatos smaigalį kiaušinyje".. Globali problema - visų kitų problemų-pasekmių priežastis – tik viena: dorovės nebuvimas, kaip eilinio žmogaus, taip ir visos valstybės lygmeniu.

Todėl mes ir užeiname iš dviejų pusių: "iš apačios" ir "iš viršaus".

"Iš apačios". Jeigu kiekvienas žmogus - kiekvienas! – pradės nuo savęs, ir nuo kitos dienos, po to kai susipažino ir pasirašė po Dorovingumo Kodeksu, nors tris kartus pasielgs dorai daugiau nei elgėsi anksčiau, tai situacija palaipsniui pradės gerėti.

"Iš viršaus". Jeigu Dorovingumas taps ideologija valstybiniu lygmeniu, jeigu šia sąvoka bus užpildyti visi įstatymai, visi televizijos kanalai, visos knygos, šventės, švietėjiškos programos, literatūros ir meno kūriniai, jeigu šeimose sudygs šios sąvokos daigai, tada visuomenėje nebus nei karų, nei pabėgėlių, nei našlaičių, nei benamių, nei jokių kitų problemų. Tada vienintele valstybės veikėjų problema liks: kaip dar galima pagerinti gyvenimo ir kūrybos sąlygas planetos gyventojams ir kam dar galima padėti?

Pavyzdžiu to, kaip galima spręsti problemą valstybiniu lygmeniu, yra kova su girtuoklyste ir rūkymu. Alkoholis ir cigaretės tampa vis mažiau populiarios, kadangi buvo pradėta valstybiniu lygiu taikyti visą eilę priemonių: draudimą reklamuoti šią produkciją per masines informavimo priemones, žalos dėl šių produktų vartojimo aiškinimą, didelius muitus ir akcizus, dideles baudas už rūkymą viešose vietose ir t.t.

Todėl mums svarbu dėti visas pastangas tam, kad mus išgirstų valstybės lygmenyje! Štai dėl to mums reikia suvienyti jėgas tų, kurie individualiai kiekvienas tobulina save, tam mes ir sukūrėme mūsų Judėjimą.

Į pirmąjį Atvirą laišką, kurį, kartu su Aukšto Dorovingumo Doktrina, išsiuntėme valstybių lyderiams, ministerijų vadovams ir politinėms partijoms, mes gavome formalius atsakymus.

Dabar, prieš išsiunčiant naująjį Atvirą laišką į tas pačias ir kitas instancijas, mes siūlome organizacijoms, žiniasklaidos priemonėms ir žinomiems žmonėms palaikyti šį laišką, kad suteikti jam daugiau svorio. Į jauną Judėjimą, kuriame yra 2000 žmonių, dar galima buvo lengvai numoti ranka, bet jeigu šiame Judėjime jau daug tūkstančių dalyvių, jeigu jį palaiko daugelis organizacijų ir žiniasklaidos priemonių, tai jau žymiai reikšmingesnė jėga.

Galbūt mes vėl gausime tik formalius atsakymus. Bet taip pat tikėtina ir kita: kažkas susimąstys. Jeigu pasakyti vieną kartą – vargiai išgirs. Du kartus - taip pat ne visada girdi. Jeigu pasakyti dešimt-penkiolika kartų, tai kažkas vis dėl to nusės sąmonėje ir pradės veikti.

Mums reikalingi šalininkai, kurie palaiko Judėjimo idėjas! Ir be piaro čia neišsiversime. Mums minimum reikalingas 1 milijonas dalyvių! Toks kiekis Judėjimo dalyvių jau sukurs prielaidas tam, kad būtų įsiklausoma ką Judėjimas nori pasakyti. Tada ir prasidės pokyčiai visuomenėje. Tada bet kokią situaciją pasaulyje galima bus apsukti!

Pamąstymai metų pradžioje apie Judėjimo uždavinius

Mūsų veiksmai dabar kažkuo primena veiksmus žmogaus, kuris sugalvojo pastumti iš vietos sunkų geležinkelio sąstatą, susidedantį iš daugelio vagonų (tai tas pats vežimas problemų, kylančių iš dorovės nebuvimo). Jeigu žmonių, stumiančių sąstatą, bus daugiau, jeigu dedamos pastangos bus pastovios, tai sunkusis sąstatas anksčiau ar vėliau pajudės iš vietos. Ir duok Dieve, kad dar nebūtų vėlu! Sunkiausia - išjudinti, po to jau stumti bus lengviau, o dar vėliau sąstatas pats įsibėgės ir judės toliau. Tiems, kurie stovi pačioje šio stūmimo proceso pradžioje – o tai mes su jumis, Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyviai – yra sunkiausia. Todėl mums su jumis reikia sukaupti jėgas, kad stumti viena kryptimi, tikslingai. O jeigu dalis iš mūsų nueis, pavyzdžiui, stumti lengvesnio vagono, kuris stovi kitame kelyje, arba autobuso, esančio kitoje aikštelėje (nors šis vagonas ir autobusas lyg ir ta pačia kryptimi ruošiasi vykti, kaip ir sunkusis sąstatas), tai mes tik išbarstysime jėgas.

Todėl Atviro laiško, Aukšto Dorovingumo Doktrinos ir Judėjimo dalyvio Kodekso platinimas – yra prioritetinis uždavinys.

Reikalas net ne Judėjimo, o Dorovės sąvokos piare! Kad sąvoka, Dorovingumo vaizdinys taptų patrauklus, suprantamas, reikalingas! Štai tokią užduotį mums yra labai svarbu laikyti savo širdyje ir savo mintyse. Ir kiekvieną kartą pagalvoti, kaip dar kūrybiškai aš galėčiau spręsti šį uždavinį, ar padės spręsti šį uždavinį tai, ką aš ruošiuosi daryti.

Jeigu tiesiog žmogus, o ne organizacija, nori palaikyti Atvirą laišką ir Judėjimą, jis gali įstoti į Judėjimo gretas ir tapti, visų pirma, tuo, kuris viduje priima dorus sprendimus, o antra, tuo, kuris aktyviai neša dorovingumo idėjas į pasaulį: kitiems žmonėms, organizacijoms, žiniasklaidai, rajonų, miestų, gyvenviečių administracijoms.

Galvokime kartu, kaip dar galėtume skleisti dorovingumo idėjas pasaulyje!

Su pagarba ir viltimi būti suprastai,
Jelena Iljina